• İkitelli OSB. Mah. Giyim Sanatkarları Tic. Merk. 4B Blok 409 Başakşehir / İstanbul
 • 0539 668 64 98

OHSAS 18001 isg Yönetimi

patternOHSAS 18001 isg Yönetimi


Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle çalışanlar; İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre de kurulabilmektedir.

 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği sorumluluklarının yönetimi için bir iskelet yapı sağlaması
 • Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimden geçmesi, bilinçlenmesi
 • Kurum içinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • İlgili iş yasaları ve kanunlara uymanızı sağlaması
 • İşletmenizde sağlığı ve güvenliği etkileyen risk yerlerinin tespit edilmesi
 • İş kazalarını azaltması, güvenli iş ortamı sağlaması
 • Acil durumlar için planlar ve prosedürlerin oluşması
 • Sürekli gelişmeyi sağlaması
 • Uluslararası bir yönetim sistemine sahip olması
 • Daha iyi çalışma ortamı sağlaması
 • Verimliliği artırması
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesi