• İkitelli OSB. Mah. Giyim Sanatkarları Tic. Merk. 4B Blok 409 Başakşehir / İstanbul
  • 0539 668 64 98

Malzeme Güvenliği

patternMalzeme Güvenliği


Güvenlik Bilgi Formları ürün hakkında son kullanıcılarına ve son kullanıcıya ulaşana kadar ki sevk ve depolama yapanlara iş sağlığı ve güvenliği, kimyasalların yönetimi ve çevre ile ilgili oldukça önemli bilgiler sağlar. Güvenlik Bilgi Formları (GBF/MSDS) yasal bir sorumluluk olup kimyasal madde üreticileri ve ürün ithalatçıları GBF hazırlamak ve kullanıcılarına sunmak mecburiyetindedirler.

GBF’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Bu formlarda üreticiler, ithalatçılar veya ürünü dağıtan firmaların ürün hakkında müşterilerine vermesi gereken bilgiler eksiksiz olarak yer almak zorundadır. Dolayısı ile kimyasal ürünlerin genel anlamda bir çeşit kimlik kartı düzenlenmiş olur.

Bu formlarda üreticiler hakkında

  • bilgi,
  • ürün hakkındaki tehlike bilgileri,
  • ürün içeriği, ürüne maruz kalınması halinde alınacak sağlık ve çevre ile ilgili tedbirler,
  • taşınması, depolanması ve kullanımı esnasında alınacak tedbirler
  • sınıflandırılması, yangın ve kaza halinde neler yapılacağı,
  • atık olması durumundaki bertaraf bilgileri, toksikoloji ve ekotoksikoloji bilgileri verilmektedir.

Bu formları okuyan ürün hakkında tam bir bilgiye sahip olur ve nasıl kullanacağını, depolayacağını, taşıyacağını, maruz kalması durumunda neler yapması gerektiğini bilir.

  • GBF Nasıl Hazırlanır ve GBF Hazırlamada Uzman desteğinin Önemi Nedir?GBF hazırlatabilmek ürün ile ilgili bilgilere ihtiyacımız olmaktadır.
  • Ürünün fiziko kimyasal özellikleri,
  • İçeriğindeki hammaddelerin CAS numaraları ve oranları ürünün tehlike sınıflandırmalarının yapılması için gerekli bilgilerdir.

 Ürüne ait herhangi bir bilgi olmadan GBF hazırlanması mümkün değildir!!

Verilerin doğrultusunda gerekli bilgiler oluşturulur, sınıflandırmalar tamamlanır ve insan ve çevre üzerindeki maruziyetleri ve alınacak önlemler ile ilgili yorumlar yapılacak hale gelir ve doküman hazırlanır.

Bu dosyanın sonuca ulaşma aşaması önemlidir çünkü GBF hazırlanmasının son aşaması olan yorum kısmında sadece uzman desteği alınabilir.

Programlarla bu desteği almak mümkün değildir. Bilinçli hazırlatıcılar bu detayı ihmal etmezler.

Dolayısı ile programlarla satın alınan aslında sadece veri bankalarıdır ve sürekli güncelleştirilmesi gerekir ki bu da pahalı bir iştir.

Burada üzerinde durulması gereken asıl konu GBF hazırlamanın araştırma, teşhis ve yoruma dayalı uzmanlık gerektiren bir konu olduğunun anlaşılması